Izveštaj o otkrivenim falsifikovanim novčanicama

U cilju bolje informisanosti javnosti o pojavi falsifikata i preventivnog delovanja u smislu potrebe proveravanja autentičnosti novca kod njegovog prijema, Sektor za poslove s gotovinom Narodne banke Srbije tromesečno objavljuje Izveštaj o otkrivenim falsifikovanim novčanicama. Izveštaj sadrži pregled i analizu otkrivenih falsifikovanih novčanica dinara i efektivnog stranog novca. 

Poslednji izveštaj - Januar–jun 2024. godine

Prvi objavljen Izveštaj o otkrivenim falsifikovanim novčanicama je Januar – septembar 2013.

Izaberite tromesečje i godinu: