Kako da vršite pretragu naknada po pružaocima platnih usluga ili platnim uslugama, kao što su platni računi (paketi) ili usluga uplate gotovog novca na tuđi platni račun?

Pogledajte kako da na internet prezentaciji Narodne banke Srbije vršite pretragu naknada po pružaocima platnih usluga ili platnim uslugama, kao što su platni računi (paketi) ili usluga uplate gotovog novca na tuđi platni račun.