Zakazivanje sastanaka

Narodna banka Srbije pruža domaćim i stranim investitorima, kao i ekonomskim istraživačima i analitičarima, mogućnost organizovanja sastanaka sa stručnjacima Narodne banke prema sledećoj proceduri:

 • Sastanci se održavaju u prostorijama Narodne banke.
 • Zahtev za sastanak upućuje se na e-mail adresu: invest@nbs.rs pri čemu će Narodna banka postupati isključivo po zahtevu primljenom sa službene e-mail adrese (zahtevi sa hotmail, yahoo i drugih opštih adresa se neće razmatrati).
 • Da bi razmena informacija bila efikasna i pravovremena, prilikom ispostavljanja zahteva za sastanak obavezno se navode:
  • tema/teme sastanka;
  • predstavnici Narodne banke čije je prisustvo sastanku poželjno:
   • najviše rukovodstvo (guverner i/ili nadležni viceguverner),
   • rukovodstvo nadležnog sektora,
   • predstavnici stručnih službi;
  • datum sastanka (zbog tekućih obaveza predstavnika Narodne  banke, poželjno je predložiti nekoliko termina);
  • e-mail adrese i telefoni za kontakt učesnika sastanka.
 • U nedelji u kojoj se održava sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije na kojoj se donosi odluka o referentnoj kamatnoj stopi, članovi Izvršnog odbora će se uzdržavati od sastanaka sa investitorima ili davanja izjava, odnosno intervjua predstavnicima medija.