Registar zastupnika javnog poštanskog operatora

Podatke o lokacijama na kojima javni poštanski operator pruža svoje usluge možete dobiti na njegovoj internet prezentaciji.

JP Pošta Srbije Beograd

Beograd, Takovska 2
Matični broj: 07461429
PIB: 100002803
Telefon: 011/3718 103
Imejl: posta.rs@posta.rs
WWW: www.posta.rs
Zastupnici Zastupnici
 
Članovi organa upravljanja i rukovodilac Zoran Anđelković (v.d. direktora)
Učešće Republika Srbija 100%