Poslovi informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu

Za usluge pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i druge poslove kojima se zainteresovana lica informišu o poslovanju fonda, društva za upravljanje mogu, posebnim ugovorom, angažovati fizička lica koja za obavljanje ovih poslova imaju dozvolu Narodne banke Srbije (agente prodaje).

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita, uključujući i termine za njegovo polaganje, sadržinu programa i izvod iz evidencije o agentima prodaje, Narodna banka Srbije objavljuje na svom sajtu.

Da bi fizičko lice steklo dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i podele prospekata, neophodno je da položi stručni ispit za obavljanje ovih poslova i da zadovoljava sledeće uslove:

  1. da ima najmanje srednje obrazovanje;
  2. da ima najmanje šest meseci radnog iskustva, stečenog u zemlji ili inostranstvu, u licu koje pruža finansijske usluge ili koje se bavi drugim privrednim delatnostima;
  3. da mu nije pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja ga čini nepodobnim za obavljanje usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i podele prospekata.

Prijava za polaganje stručnog ispita sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Kralja Petra 12, 11000 Beograd (sa naznakom: Grupa za stručne ispite).

Za obavljanje usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu društva za upravljanje mogu angažovati sva lica koja ispunjavaju navedene uslove. Angažovana lica mogu obavljati usluge pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu, druge radnje kojima se zainteresovana lica informišu o poslovanju dobrovoljnog penzijskog fonda i vršiti podelu prospekata dobrovoljnih penzijskih fondova. Ta lica, međutim, ne mogu primati novčane uplate radi kupovine investicionih jedinica.