Poslovanje društava-davalaca finansijskog lizinga

Tromesečni izveštaj Sektor finansijskog lizinga u Srbiji

Poslednje izdanje - IV tromesečje 2020.

 

Analiza odgovora na upitnike dostavljene davaocima finansijskog lizinga o njihovim aktivnostima iz oblasti sprečavanja pranja novca

Počev od 2019. godine, Analiza odgovora na upitnike dostavljene davaocima finansijskog lizinga o njihovim aktivnostima iz oblasti sprečavanja pranja novca će se objavljivati jedanput godišnje i obuhvataće period januar-decembar prethodne godine.

Analize objavljene u prethodnom periodu: