CENTAR ZA RAZMENU PODATAKA

O sistemu

Centar za razmenu podataka je aplikacija namenjena automatizaciji procesa razmene podataka registrovanih klijenata s Narodnom bankom Srbije preko interneta.

Registrovani klijenti mogu izvršiti sledeće osnovne akcije:

  • autentifikacija korisnika,
  • upravljanje ličnim podacima,
  • razmena podataka s Narodnom bankom Srbije, i
  • pregled informacija o podacima razmenjenim s Narodnom bankom Srbije.

Tehničke pretpostavke

Svaki korisnik koji je registrovan za dostavljanje podataka preko aplikacije Centar za razmenu podataka treba da poseduje:

  • pristup internetu,
  • instaliran odgovarajući veb-pretraživač,
  • kvalifikovani digitalni sertifikat, i
  • aplikaciju uz pomoć koje se vrši digitalno potpisivanje dokumenata (važi samo za korisnike koji imaju potrebu za slanjem elektronski potpisanih PDF fajlova).

Pristup sistemu

Pristup sistemu Centar za razmenu podataka mogu ostvariti samo lica koja imaju zakonom ili propisom propisanu obavezu dostavljanja podataka ili dokumenata Narodnoj bankci Srbije.

Procedura odobravanja pristupa sistemu zavisi od tipa korisnika i od prirode poslovnih odnosa koje on uspostavlja sa Narodnom bankom Srbije.

Nakon što nadležne službe Narodne banke Srbije odobre korisniku članstvo u sistemu, njemu će biti poslata elektronska pošta u kojoj će biti navedeni parametri za pristup sistemu i osnovna uputstva potrebana za njegovo korišćenje.

Nakon uspešno izvršenog logovanja na sistem, korisnik će biti u mogućnosti da sa Narodnom bankom Srbije razmenjuje one podatke koji su mu odobreni od strane nadležnih službi.