Monetarna i ekonomska statistika jugoistočne Evrope od devetnaestog veka do drugog svetskog rata

Unapređenje znanja o monetarnoj istoriji jugoistočne Evrope

Naučna mreža za monetarnu istoriju jugoistočne Evrope (SEEMHN) okupila je finansijske i monetarne istoričare, ekonomiste i statističare. Osnovana je aprila 2006. godine, na inicijativu centralnih banaka Bugarske i Grčke, s ciljem unapređenja znanja o monetarnoj istoriji i politici zemalja jugoistočne Evrope kao sastavnom delu evropske istorije.

Takođe, u okviru naučne mreže osnovana je radna grupa – SEEMHN DCTF (Data Collection Task Force) za formiranje baze podataka zemalja u regionu o finansijskoj i monetarnoj statistici 19. i 20. veka.

U tom smislu, ova naučna mreža organizuje godišnje konferencije s fokusom na analizu određenih tema i pitanja koje su povezane sa zemljama jugoistočne Evrope kako iz istorijske, tako i iz komparativne perspektive.

Osnivanje jedinstvene baze istorijskih vremenskih serija podataka za jugoistočnu Evropu

Prepoznajući potrebu za pouzdanim podacima kao osnovi empirijskih analiza, centralne banke Albanije, Grčke, Bugarske, Turske, Rumunije, Srbije i Austrije sarađuju od 2006. godine na uspostavljanju baze monetarnih i finansijskih podataka za jugoistočnu Evropu 19. i 20. veka. Ovaj zbornik podataka predstavlja prekretnicu u zajedničkom nastojanju da se objave usklađene dugoročne vremenske serije monetarnih, finansijskih i drugih makroekonomskih varijabli.

seemhn_logos2

Novi zbornik podataka SEEMHN sadrži istorijske makroekonomske podatke o jugoistočnoj Evropi u 19. i 20. veku. Ovi statistički podaci su prikupljeni od strane centralnih banaka Albanije, Bugarske, Grčke, Rumunije, Srbije, Turske i Austrije.