Analiza duga RS

Stanje spoljnog duga Srbije

Preliminarni podaci

  • Stanje spoljnog duga po vrsti dužnika i po inokreditorima
  • Spoljni dug RS, prema kreditorima
  • Spoljni dug RS, prema dužnicima
  • Spoljni dug RS po preostalom dospeću

 

Analiza duga Republike Srbije

Pored tromesečnih podataka o stanju spoljnog duga, Narodna banka, u skladu s prispećem podataka, objavljuje i tromesečne analize o kretanju spoljnog i javnog duga Republike Srbije s pokazateljima održivosti na srednji i dugi rok.

Prvi broj Analize duga Republike Srbije je Septembar 2009.

 

Poslednje izdanje - Mart 2014.