Statistički bilten

sb_m

Statistički bilten je mesečna publikacija Narodne banke Srbije, koja se sastoji od dve osnovne celine: grafičkog prikaza privrednih kretanja u Republici Srbiji, uz kratak komentar, i statističkog pregleda. Statistički pregled obuhvata monetarnu statistiku i spoljnoekonomski sektor, koji su izrađeni na osnovu podataka prikupljenih i obrađenih u Narodnoj banci Srbije, kao i realni i fiskalni sektor za čiju izradu su uglavnom korišćeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prvi broj Statističkog biltena je Oktobar 2003.

Arhiva

Kalendar objavljivanja
30. decembar 2022. Novembar 2022.
31. januar 2023. Decembar 2022.
28. februar 2023. Januar 2023.
31. mart 2023. Februar 2023.
28. april 2023. Mart 2023.
31. maj 2023. April 2023.
30. jun 2023. Maj 2023.
31. jul 2023. Jun 2023.
31. avgust 2023. Jul 2023.
29. septembar 2023. Avgust 2023.
31. oktobar 2023. Septembar 2023.
30. novembar 2023. Oktobar 2023.
29. decembar 2023 . Novembar 2023.
31. januar 2024. Decembar 2022.