Propisi iz oblasti poslova nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Propisi doneti na osnovu Zakona o osiguranju

 

Propisi doneti na osnovu Zakona o računovodstvu

Propisi u primeni počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine