Arhiva vesti

Arhiva vesti po oblastima

 

 

302 dokumenata nađeno. Prikazujem od 26 do 30.

Obaveštavamo građane da četvrta rata poreza na imovinu fizičkih lica za 2022. godinu dospeva na naplatu...

Datum : 04.11.2022.

Izvor : Sektor za platni sistem

S obzirom na to da na međunarodnom tržištu postoje poremećaji u transferu (repatrijaciji) novčanica danske krune...

Datum : 04.11.2022.

Izvor : Kabinet guvernera

Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu

Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu

Datum : 04.11.2022.

Izvor : Sektor za monetarne i devizne operacije

Spisak kandidata koji ispunjavaju propisane uslove da pristupe polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2022. godine

Spisak kandidata koji ispunjavaju propisane uslove da pristupe polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2022. godine

Datum : 04.11.2022.

Izvor : Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u oktobru 2022. godine, za 21 radni dan, realizovano je ukupno...

Datum : 02.11.2022.

Izvor : Kabinet guvernera

302 dokumenata nađeno. Prikazujem od 26 do 30.