Arhiva vesti

Arhiva vesti po oblastima

 

 

298 dokumenata nađeno. Prikazujem od 1 do 5.

Izveštaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka – III tromesečje 2022. godine

Izveštaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka – III tromesečje 2022. godine

Datum : 25.11.2022.

Izvor : Kabinet guvernera

Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2022. godine

Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2022. godine

Datum : 25.11.2022.

Izvor : Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Raspored polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u decembarskom ispitnom roku 2022. godine

Raspored polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u decembarskom ispitnom roku 2022. godine

Datum : 25.11.2022.

Izvor : Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Trendovi u kreditnoj aktivnosti – treće tromesečje 2022. godine

Trendovi u kreditnoj aktivnosti – treće tromesečje 2022. godine

Datum : 24.11.2022.

Izvor : Sektor za ekonomska istraživanja i statistiku

Saopštenje o podacima u vezi s pružanjem platnih usluga u trećem tromesečju 2022. godine

Datum : 24.11.2022.

Izvor : Sektor za platni sistem

298 dokumenata nađeno. Prikazujem od 1 do 5.