Podaci o pritužbama na rad davalaca finansijskih usluga

Podaci o pritužbama na rad davalaca finansijskih usluga

Prvi izveštaj je za januar–septembar 2021. godine (III tromesečje u arhivi).

Podaci o prigovorima na rad društava za osiguranje i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

Prvi izveštaj je za januar–septembar 2021. godine (III tromesečje u arhivi).

Izveštaji objavljeni do avgusta 2021.

Poslednji izveštaj je za januar–jun 2021. godine (II tromesečje u arhivi).