Statistika

Opšti pokazatelji funkcionisanja platnih sistema Narodne banke Srbije

Vrednost prometa i broj naloga u RTGS sistemu i Kliring sistemu:

Vrednost prometa i broj naloga u IPS NBS sistemu

Međubankarski kliring plaćanja u devizama:

Opšti pokazatelji RTGS sistema i Kliring sistema:

Podaci o izvršenom internom i međubankarskom platnom prometu, drugi podaci u vezi sa platnim prometom u zemlji i podaci o poslovanju sa platnim karticama, koje su banke dostavljale Narodnoj banci Srbije - zaključno sa podacima za četvrto tromesečje 2015. godine - Statistički podaci o platnom prometu u RS:

Подаци о извршеном интерном и међубанкарском платном промету, други подаци у вези са платним прометом у земљи и подаци о пословању са платним картицама, које су банке достављале Народној банци Србије - закључно са подацима за четврто тромесечје 2015. године - Пословање банака са платним картицама

Pregled podataka u vezi sa pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca

Poslednji pregled - I tromesečje 2024.

Prvi objavljen pregled je godišnji za 2020. godinu (IV tromesečje u arhivi).