Liste indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma