Obaveštenje o nezakonitom postupanju obveznika primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma nad kojim nadzor vrši Narodna banka Srbije

Kakvo obaveštenje se dostavlja Narodnoj banci Srbije?

Dostavljanjem obaveštenja Narodnoj banci Srbije o nezakonitom postupanju obveznika primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma nad kojim nadzor vrši Narodna banka Srbije (u daljem tekstu: obveznik) pomažete u očuvanju integriteta finansijskog sistema i sprečavanju zloupotrebe tih obveznika u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma.

Detaljnije o ulozi Narodne banke Srbije u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma >>>

Zašto nam je važno ovo obaveštenje?

Narodna banka Srbije se može u velikoj meri osloniti na obaveštenja koja joj dostavljate. Lica koja poseduju posebna interna saznanja o poslovanju obveznika, tj. lica koja su zaposlena ili su u prethodnom periodu bila zaposlena ili su na drugi način radno angažovana (npr. ugovor o povremenim i privremenim poslovima) kod obveznika, imaju posebnu ulogu u sprečavanju njegove zloupotrebe u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma.

Konkretna obaveštenja o postupanju obveznika koje je u suprotnosti s propisima iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma važna su i mogu doprineti zaustavljanju kršenja tih propisa i sprečavanju negativnih posledica proisteklih iz zloupotreba položaja pojedinih zaposlenih kod obveznika. Zbog toga vas molimo da prilikom dostavljanja obaveštenja što preciznije navedete podatke kako bi se mogle preduzeti odgovarajuće mere u konkretnom slučaju.

Na osnovu uvida u podatke navedene u vašem obaveštenju, kao i njihove provere u kontrolnim postupcima, Narodna banka Srbije može preduzeti odgovarajuće mere, koje mogu da uključe i izricanje novčanih kazni obvezniku i njegovom rukovodstvu, kao i dostavljanje podataka nadležnom tužilaštvu radi pokretanja odgovarajućeg postupka.

Da li moj poslodavac može da zna da sam poslao/la ovo obaveštenje?

Ne. Dostavljanje obaveštenja Narodnoj banci Srbije, u skladu sa uputstvom za dostavljanje obaveštenja koje se nalazi u nastavku, ne može imati negativne posledice po vas, jer će Narodna banka Srbije, obezbeđujući maksimalnu poverljivost podataka, zaštititi vaš integritet i lične podatke.
Na raspolaganju vam stoji standardizovani sistem obaveštavanja o prekršenim odredbama Zakona kod obveznika nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor, koji garantuje potpunu zaštitu vaših podataka. Budite sigurni da nas zanima samo slučaj o kome nas obaveštavate, isključivo radi sprečavanja zloupotrebe finansijskog sistema.

Šta treba da uradite da biste dostavili obaveštenje o prekršenim odredbama Zakona?

Da biste poslali obaveštenje o prekršenim odredbama Zakona (u daljem tekstu: obaveštenje), potrebno je da izaberete opciju „Formiraj obaveštenje“ (nalazi se na dnu ove stranice).

Proces obaveštavanja o prekršenim odredbama Zakona kod obveznika sastoji se iz dva koraka:

  1. Prvo, od vas će se tražiti da pročitate informacije o zaštiti svojih podataka.
  2. Na sledećim stranicama za dostavljanje obaveštenja možete svojim rečima detaljnije opisati nezakonitosti na koje ukazujete i odgovoriti na pojedina pitanja izborom ponuđenog odgovora. U polje za slobodan tekst možete upisati tekst koji odgovara punoj A4 strani. Da biste dokumentovali informacije iz svog obaveštenja, možete priložiti i dokumentaciju veličine fajla do 20 MB. Nakon dostavljanja obaveštenja, dobićete povratnu poruku o prijemu ovog obaveštenja.

Informacije o zaštiti Vaših podataka

Molimo Vas da ne koristite svoj službeni računar da biste nam poslali Obaveštenje.

Pristup podacima koje nam dostavljate je dozvoljen isključivo posebnim zaposlenima Narodne banke Srbije koji su zaduženi za postupanje po primljenim Obaveštenjima. Podaci o Vama kao podnosiocu ovog obaveštenja neće ni u jednom slučaju biti dostupni Vašim nadređenima ili Vašem poslodavcu. Dostavljanje ovog obaveštenja u skladu sa ovim uputstvom ne može samo po sebi da ugrozi Vaše radno mesto.

Za potrebe ispitivanja slučaja o kome nam dostavljate Obaveštenje, informacije i dokumentacija se mogu proslediti nadležnim organizacionim delovima Narodne banke Srbije i/ili Upravi za sprečavanje pranja novca, odnosno drugim nadležnim organima. Radi zaštite Vašeg identiteta, ovo prosleđivanje informacija odvija se u anonimizovanom obliku, ukoliko je to moguće.

Prenos ličnih podataka van zemlje ili nadnacionalnim ili međunarodnim telima nije predviđen u ovom procesu.

Formiraj obaveštenje >>>