Registar pružalaca usluga povezanih s virtuelnim valutama

Naziv:

VESCON DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Adresa: Beograd-Novi Beograd, Omladinskih brigada 86, sprat 24, broj stana 8
Matični broj: 21281565
PIB: 109993864
Telefon: 011 212 1212
Imejl: legal@crypto12.com
WWW: www.crypto12.com
Datum i broj rešenja: 16/12/2022, G. br. 12065
Vrste usluga povezanih s virtuelnim valutama: Prijem, prenos i izvršenje naloga koji se odnose na kupovinu i prodaju virtuelnih valuta za račun trećih lica. Usluge kupovine i prodaje virtuelnih valuta za gotov novac i/ili sredstva na računu i/ili elektronski novac. Usluge zamene virtuelnih valuta za virtuelne valute ili za drugu digitalnu imovinu ako privredno društvo VESCON DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za pružanje usluga povezanih s drugom vrstom digitalne imovine. Čuvanje i administriranje virtuelnih valuta za račun korisnika virtuelnih valuta i s tim povezane usluge. Upravljanje portfoliom virtuelnih valuta.
Pogledajte:
  • Dozvola Komisije za hartije od vrednosti i vrste usluga povezanih s digitalnim tokenima, broj 9/1-101-3477/15-21, od 17.03.2023. godine
  • Finansijski izveštaj
  • Ogranci u stranoj državi – nema
  • Neposredno pružanje usluga u stranoj državi – nema
  • Podaci o izrečenim merama i kaznama – nema
 
Članovi uprave i rukovodilac: Lica s kvalifikovanim učešćem: Učešće (%):
David Veselinović
(direktor i rukovodilac)
David Veselinović 25%
  Dušan Petrović 50%
  Privredno društvo WESTELIO doo BEOGRAD-Zvezdara 25%