Digitalna imovina

Digitalna imovina, odnosno virtuelna imovina, označava digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi i koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja.

Virtuelna valuta je vrsta digitalne imovine koju nije izdala i za čiju vrednost ne garantuje centralna banka, niti drugi organ javne vlasti, koja nije nužno vezana za zakonsko sredstvo plaćanja i nema pravni status novca ili valute.
Pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom uređeno je Zakonom o digitalnoj imovini („Službeni glasnik RS“, br. 153/2020) i podzakonskim aktima nadzornih organa (Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti) donetim na osnovu tog zakona. Narodna banka Srbije nadležna je za odlučivanje u upravnim postupcima, donošenje podzakonskih akata, nadzor nad obavljanjem poslova i ostvarivanje drugih prava i obaveza nadzornog organa u delu koji se odnosi na virtuelne valute kao vrstu digitalne imovine.

Dozvolu za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama izdaje Narodna banka Srbije.

Obaveštenje

Pravna lica i preduzetnici sa sedištem u Republici Srbiji ili koji posluju u Republici Srbiji (npr. preko ogranka) koji su stekli virtuelnu valutu, bez obzira na način sticanja, a pri tom sticanju nisu koristili usluge povezane s virtuelnim valutama kod pružaoca usluga koji ima dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje tih usluga, podatke u Evidenciju imalaca virtuelnih valuta dostavljaju preko Centra za razmenu podataka, koji je dostupan na sledećem linku: https://dataexchange.nbs.rs/WebSite.