Kolateral za monetarne operacije i upravljanje rizicima

Vrste hartija od vrednosti

Narodna banka Srbije obavlja monetarne operacije na osnovu kolaterala koji čine dinarske hartije od vrednosti bez devizne klauzule čiji je izdavalac:

  • Narodna banka Srbije,
  • Republika Srbija,
  • međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država i čiji je kreditni rejting agencija za procenu rejtinga Standard & Poor’s ili Fitch-IBCA utvrdila sa „AAA“, odnosno Moody’s sa „Aaa“,
  • Domaće privredno društvo čiji je bonitet Agencija za privredne registre ocenila najmanje ocenom ’(D) Prihvatljiv bonitet’ ili koje ima drugu ocenu svog boniteta/kreditne sposobnosti koja je odgovarajuća oceni boniteta ’(D) Prihvatljiv bonitet’

Upravljanje rizicima

Radi obezbeđenja naplate svojih potraživanja u monetarnim operacijama,  Narodna banka Srbije može primeniti određeni procenat uvećanja/umanjenja nominalne vrednosti hartija od vrednosti koje su predmet repo transakcije, odnosno određeni procenat umanjenja nominalne vrednosti hartija od vrednosti na osnovu kojih odobrava bankama kredit za održavanje dnevne likvidnosti, odnosno kratkoročni dinarski kredit.

Procenat uvećanja/umanjenja utvrđuje se prema vrsti hartija od vrednosti i preostaloj (rezidualnoj) ročnosti do dospeća, imajući u vidu tržišnu cenu hartija od vrednosti, odnosno tekuća tržišna i monetarna kretanja.

Procenti umanjenja/uvećanja utvrđeni su Odlukom o utvrđivanju procenta umanjenja/uvećanja nominalne vrednosti hartija od vrednosti.

 

Repo prodaja hartija od vrednosti

Vrsta hartija od vrednosti Preostala ročnost u danima Procenat uvećanja
Blagajnički zapisi Narodne banke Srbije do 371 0,00%

Repo kupovina hartija od vrednosti;
Kredit za održavanje dnevne likvidnosti;
Kratkoročni dinarski kredit

Vrsta hartija od vrednosti Preostala ročnost u danima Procenat umanjenja
Blagajnički zapisi Narodne banke Srbije do 371 10,00%
Diskontne hartije od vrednosti Republike Srbije i međunarodnih finansijskih organizacija i međunarodnih razvojnih banaka ili finansijskih institucija do 371 10,00%
Kuponske hartije od vrednosti Republike Srbije i međunarodnih finansijskih organizacija i međunarodnih razvojnih banaka ili finansijskih institucija do 371 3,00%
372–731 11,00%
732–1.826 11,00%
Preko 1.826 23,00%
Obveznice domaćih privrednih društava (korporativne obveznice)sa osnovnom ocenom boniteta A (Odličan bonitet) i B (Veoma dobar bonitet) Do 731 14,00%
732–1.826 14,50%
Preko 1.826 27,00%
Obveznice domaćih privrednih društava(korporativne obveznice) sa osnovnom ocenom boniteta C (Dobar bonitet) Do 731 15,00%
Do 731 15,50%
Preko 1.826 28,00%
Obveznice domaćih privrednih društava(korporativne obveznice) sa osnovnom ocenom boniteta D (Prihvatljiv bonitet) Do 731 16,00%
732–1.826 17,00%
Preko 1.826 30,00%