Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2007. години

2007. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
10. јануар 14,00 0
29. јануар 13,00 -100
9. фебруар 13,00 0
28. фебруар 11,50 -150
13.март 11,50 0
28. март 10,50 -100
18. април 10,50 0
27. април 10,00 -50
15. мај 10,00 0
29. мај 9,50 -50
11. јун 9,50 0
28. јун 9,50 0
12. јул 9,50 0
27. јул 9,50 0
15. август 9,50 0
28. август 9,75 +25
11. септембар 9,75 0
1. октобар 9,75 0
10. октобар 9,75 0
29. октобар 9,50 -25
12. новембар 9,50 0
28. новембар 9,50 0
10. децембар 9,50 0
27. децембар 10,00 +50