Представништва страних банака

ATLAS BANKA AD PODGORICA
Адреса: Београд, Нушићева бр. 15
Телефон: +381 11 3336-300, 3336-325
Факс: +381 11 3336-301
Имејл: predstavnistvo@atlasbankars.com
Директор: Александар Јоксимовић
Решењем НБС Г.бр. 5614 од 29.4.2022. године одузета сагласност коју је НБС дала страној банци – ATLASMONT BANCI AD PODGORICA, Црна Гора, Вака Ђуровића бб (данас ATLAS BANKA AD PODGORICA – у стечају). Када процес буде окончан код АПР исто ће бити избрисано из евиденције.
CITIBANK N.A., JUŽNA DAKOTA
Адреса: Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64a, II спрат
Телефон: +381 11 2209-369
Факс: +381 11 3122-640
Имејл kevin.a.murray@citi.com
Директор: Kevin A Murray
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/MAIN
Адреса: Београд, Балканска бр. 2
Телефон: +381 11 2055-050
Факс: +381 11 2055-053
Директор: Немања Жугић
EXIMBANK Zrt.
Адреса: Београд, Балканска бр. 2
Телефон: -
Имејл: eximserbia@exim.hu
Директор: Gábor Lukács