Статистика платног система

Општи показатељи функционисања платних система Народне банке Србије

Вредност промета и број налога у RTGS систему и Клиринг систему:

Вредност промета и број налога у IPS НБС систему

Међубанкарски клиринг плаћања у девизама:

Општи показатељи RTGS система и Клиринг система:

Подаци о извршеном интерном и међубанкарском платном промету, други подаци у вези са платним прометом у земљи и подаци о пословању са платним картицама, које су банке достављале Народној банци Србије - закључно са подацима за четврто тромесечје 2015. године - Статистички подаци о платном промету у РС:

Подаци о извршеном интерном и међубанкарском платном промету, други подаци у вези са платним прометом у земљи и подаци о пословању са платним картицама, које су банке достављале Народној банци Србије - закључно са подацима за четврто тромесечје 2015. године - Пословање банака са платним картицама

Преглед података у вези са пружањем платних услуга и издавањем електронског новца

Последњи преглед - I тромесечје 2024.

Први објављен преглед је годишњи за 2020. годину (IV тромесечје у архиви).