Анализа исплативости динарске и девизне штедње

Анализа исплативости динарске и девизне штедње израђује се од октобра 2010. године, при чему се од јуна 2018. године анализе објављују редовно, на полугодишњем нивоу – у јануару и јулу. Ове анализе имају за циљ наглашавање значаја динарске штедње и њене исплативости. Полугодишњим анализама обухваћен је период од јуна/децембра 2012. године до јуна/децембра текуће године, при чему се посматрају резултати занављања штедње и њена исплативост по потпериодима у случајевима орочавања на три месеца, на годину и на две године.

Поред ових анализа, Народна банка Србије редовно објављује тромесечне анализе исплативости у Извештају о динаризацији финансијског система Србије, као и у форми саопштења уочи Светског дана штедње.

Анализа исплативости динарске и девизне штедње

Последње издање - II полугодиште 2023.

Прво издање доступно претрагом архиве је за II полугодиште 2018. године.

Анализа исплативости динарске и девизне штедње пре 2018. године