Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2010. години

Седнице Монетарног одбора НБС

2010. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
12. јануар 9,50 +50
21. јануар 9,50 0
4. фебруар 9,50 +25
22. фебруар 9,50 +25
5. март 9,50 0
23. март 9,00 -50
8. април 8,50 -25
20. април 8,50 0
11. мај 8,00 -50
19. мај 8,00 -50
7. јун 8,00 -75
22. јун 8,00 -25

Седнице Извршног одбора НБС

2010. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
2. јул 8,00 +50
22. јул 8,00 0
5. август 8,50 +25
19. август 8,50 +25
7. септембар 9,00 0
14. октобар 9,50 -50
11. новембар 10,50 -25
9. децембар 11,50 0