Операције на девизном тржишту

Девизне интервенције

Народна банка Србије спроводи режим руковођено пливајућег девизног курса. Девизни курс се формира слободно, на основу понуде и тражње девиза, а Народна банка Србије може да спроводи интервенције на девизном тржишту ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса динара према евру, као и ради очувања стабилности цена и финансијског система и одржавања адекватног нивоа девизних резерви, у складу с Меморандумом Народне банке Србије о циљању (таргетирању) инфлације као монетарној стратегији и програмима монетарне политике.

Девизне своп аукције EUR/RSD

Народна банка Србије, у складу с календаром редовних девизних своп аукција EUR/RSD, организује двонедељне и тромесечне аукције своп продаје девиза – евра за динаре којимa обезбеђује додатну евро-ликвидност и аукције своп куповине девиза – евра за динаре којимa обезбеђује додатну динарску ликвидност. Девизне своп аукције Народна банка Србије организује ради подстицања развоја међубанкарског своп тржишта, као и подршке ефикаснијем управљању ликвидношћу банкарског сектора и превазилажењу проблема у вези са ограничењима у међубанкарској трговини на тржишту новца.

Своп поени – разлика између терминског и спот курса EUR/RSD у девизном свопу – указују на разлику у каматним стопама које носе две валуте, евро и динар, у којима се девизни своп уговара, а израчунавају се на начин утврђен Одлуком о условима и начину обављања своп куповине и своп продаје девиза између Народне банке Србије и банака.

 

Саопштења

Датум:
29.07.2022.
Извор:
Сектор за монетарне и девизне операције
Датум:
28.07.2022.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
26.07.2022.
Извор:
Сектор за монетарне и девизне операције
Датум:
22.07.2022.
Извор:
Сектор за монетарне и девизне операције
Датум:
19.07.2022.
Извор:
Сектор за монетарне и девизне операције