Нацрти

У оквиру припрема и стварања правног основа за почетак рада Централног регистра електронских меница, Народна банка Србије је припремила:

Народна банка Србије позива стручну јавност и све друге заинтересоване стране да коментаре и примедбе на ове нацрте доставе до 31. марта 2023. године, на имејл адресе: kabinetguvernera@nbs.rs и dzpp@nbs.rs.