Нацрти

21. 11. 2023.

Народна банка Србије припремила je:

Народна банка Србије позива стручну јавност и све друге заинтересоване стране да коментаре и примедбе на овe нацртe доставе најкасније до четвртка, 30. новембра 2023. године до 12 часова на имејл адресу osiguranje@nbs.rs.


21. 11. 2023.

Народна банка Србије припремила je:

Народна банка Србије позива стручну јавност и све друге заинтересоване стране да коментаре и примедбе на овe нацртe доставе најкасније до четвртка, 30. новембра 2023. године до 12 часова на имејл адресу osiguranje@nbs.rs.


9. 6. 2023.

Народна банка Србије је, на основу Закона о дигиталној имовини („Службени гласник РС“, бр. 153/2020), припремила:

Народна банка Србије позива стручну јавност и све друге заинтересоване стране да коментаре и примедбе на овај нацрт доставе до 30. јуна 2023. године на имејл адресе: kabinetguvernera@nbs.rs и dzpp@nbs.rs.


2. 3. 2023.

У оквиру припрема и стварања правног основа за почетак рада Централног регистра електронских меница, Народна банка Србије је припремила:

Народна банка Србије позива стручну јавност и све друге заинтересоване стране да коментаре и примедбе на ове нацрте доставе до 31. марта 2023. године, на имејл адресе: kabinetguvernera@nbs.rs и dzpp@nbs.rs.