Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2020. години

2020. Референтна каматна стопа
(на годишњем нивоу, у %)
Промена
(у базним поенима)
9. јануар 2,25 0
13. фебруар 2,25 0
11. март 1,75 -50
9. април 1,50 -25
7. мај 1,50 0
11. јун 1,25 -25
9. јул 1,25 0
13. август 1,25 0
10. септембар 1,25 0
8. октобар 1,25 0
12. новембар 1,25 0
10. децембар 1,00 -25