Заштита корисника

Финансијске услуге заузимају значајно место не само у економији наше земље већ и у животима свих грађана Републике Србије, због чега је од великог значаја да постоји уређен и стабилан финансијски сектор.

Имајући наведено у виду Народна банка Србије је формирањем посебне организационе јединице – Сектора за заштиту корисника финансијских услуга, иницирала успостављање института заштите корисника финансијских услуга, како би грађанима пружила помоћ у остваривању њихових права и интереса, као и помоћ у разумевању и коришћењу услуга финансијских институција.

У оквиру Сектора за заштиту корисника финансијских услуга такође се налази и Информативни центар Народне банке Србије, где грађани могу да се информишу о погодностима и ризицима које је потребно узети у обзир при коришћењу финансијских производа и услуга.

Ако сматрате да се банка, друштво за осигурање, давалац финансијског лизинга, друштво за управљање добровољним пензијским фондовима, пружалац платних услуга или издавалац електронског новца не придржава одредаба закљученог уговора, добрих пословних обичаја или објављених општих услова пословања, на овом месту можете проверити на који начин можете заштити своја права и интересе.

Новости и саопштења

Датум:
30.11.2023.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
19.09.2023.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
05.09.2023.
Извор:
Кабинет гувернера

Инфо-центар


Информативни центар можете бесплатно позвати на број телефона 0800-111-110 сваког радног дана од 9 часова до 17 час и прибавити тражене информације...

Опширније

Твој новац


Народна банка Србије пружа бесплатно информације и савете за коришћење финансијског производа...

Опширније