Операције на отвореном тржишту

Народна банка Србије операције на отвореном тржишту спроводи куповином и продајом хартија од вредности – ради регулисања ликвидности банкарског сектора, утицаја на кретање краткорочних каматних стопа и давања сигналног става о монетарној политици

 

Преглед аукцијске трговине хартијама од вредности којима НБС обавља операције на отвореном тржишту

По данима одржавања аукција

По месецима одржавања аукција:

Саопштења

Датум :
20.01.2021.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
13.01.2021.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
06.01.2021.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
30.12.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Датум :
24.12.2020.
Извор :
Кабинет гувернера