Операције на отвореном тржишту

Народна банка Србије операције на отвореном тржишту спроводи куповином и продајом хартија од вредности – ради регулисања ликвидности банкарског сектора, утицаја на кретање краткорочних каматних стопа и давања сигналног става о монетарној политици

 

Преглед аукцијске трговине хартијама од вредности којима НБС обавља операције на отвореном тржишту

По данима одржавања аукција

По месецима одржавања аукција:

Саопштења

Датум:
15.04.2021.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
14.04.2021.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
08.04.2021.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
07.04.2021.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
31.03.2021.
Извор:
Кабинет гувернера