Архив и библиотека

Архивски и библиотечки материјал Народне банке сведочи не само о делатности Народне банке од њеног оснивања, 1884. године, већ и о стручним и научним спознајама и достигнућима из области монетарне, банкарске, економске и шире друштвене историје Србије, бивше Југославије и региона од последње четвртине 19. века до данас.

Народна банка Србије поседује  архивску  грађу од изузетног културно-историјског значаја у континуитету од оснивања Привилеговане народне банке Краљевине Србије, 1884. године, до данашњих дана. Та документација сведок је не само историје Народне банке, као, несумњиво, изузетно важне државне установе, већ и саме државе, њеног развоја, европеизације и модернизацијских процеса кроз које је пролазила.

Библиотека Народне банке Србије, која је основана 1928. у оквиру Одељења за економска изучавања Народне банке Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, чува и фондове Привилеговане народне банке Краљевине Србије, Министарства финансија Краљевине Србије, Државне инвестиционе банке и Управе фондова. У њиховом саставу су и финансијски и статистички извештаји Управе фондова, годишњи извештаји, зборници и закони Привилеговане народне банке Краљевине Србије, Народне банке Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Народне банке Краљевине Југославије.