Контакти према организационој структури

 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕДИШТЕ
Краља Петра 12, 11000 Београд
Телефон: 011/3338-000
ТЕЛЕФОН ФАКС ИМЕЈЛ
КАБИНЕТ ГУВЕРНЕРА
Гувернер: Јоргованка Табаковић
011/3027-194
011/3027-343
011/3027-394 kabinetguvernera@nbs.rs
САВЕТ ГУВЕРНЕРА 011/3028-704 011/3027-394 savetnbs@nbs.rs
ВИЦЕГУВЕРНЕР
Жељко Јовић
011/3338-589   supervizija@nbs.rs
ВИЦЕГУВЕРНЕР
Ана Ивковић
011/3027-292 011/3283-661 saradnja.ifo@nbs.rs
ВИЦЕГУВЕРНЕР
Драгана Станић
011/3338-050 011/3338-088 platni.sistem@nbs.rs
ВИЦЕГУВЕРНЕР
Никола Драгашевић
011/3338-096    
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Гојко Бјелановић
011/3027-296
011/3027-346
011/3028-792 gen.sek@nbs.rs
СЕКТОР ЗА МОНЕТАРНЕ И ДЕВИЗНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
Генерални директор: Наташа Радић
011/3338-122 011/3338-208 monetarne.operacije@nbs.rs
СЕКТОР ЗА ДЕВИЗНЕ ПОСЛОВЕ И КРЕДИТНЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Генерални директор: Стефан Ковачевић
011/3337-911 011/3338-760 devizno.kreditni@nbs.rs
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКУ СТАБИЛНОСТ
Генерални директор: Дарко Ковачевић
011/3027-146 - finansijska.stabilnost@nbs.rs
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА И СТАТИСТИКУ
Генерални директор: Саво Јаковљевић
011/3027-247 011/3027-359 istrazivanje@nbs.rs
ЦЕНТАР ЗА САРАДЊУ СА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Директор: Славица Радојевић
011/3027-365 011/3338-364 international@nbs.rs
ЦЕНТАР ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНАКА
Директор: Ана Трифуновић Репац
011/333-8744
011/333-8670
011/333-8751 restrukturiranje@nbs.rs
СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ
Генерални директор: Зорица Дабовић
011/3337-632 011/3337-730 trezor@nbs.rs
СЕКТОР ЗА ПЛАТНИ СИСТЕМ
Генерални директор: Ненад Петровић
011/3338-051
011/3338-050
011/3338-088 platni.sistem@nbs.rs
СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ
Генерални директор: Ранко Алексић
011/3338-365
011/3338-366
011/3338-388 prinudna.naplata@nbs.rs
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
Генерални директор: Јасмина Печеница
011/3027-265 011/3282-539 interna.revizija@nbs.rs
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Генерални директор: Дејан Девић
011/3027-224 011/3027-356 dzpp@nbs.rs
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ
Генерални директор: Јелена Стојановић
011/3337-760
011/3337-761
011/3337-848 drf@nbs.rs
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНO-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Генерални директор: Дејан Ковачевић
011/3337-510 011/3337-628
011/3637-628
ict@nbs.rs
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА
Генерални директор: Бојана Милошевић
011/3027-143 011/3027-232 ljudski.resursi@nbs.rs
ДИРЕКЦИЈА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Генерални директор: Драгана Мићковић
011/3338-585 - opsti.poslovi@nbs.rs
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКЕ
Генерални директор: Јелена Вучинић
011/3338-087 011/3337-867 nabavke@nbs.rs
ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛИНГ
Директор:
- - kontroling@nbs.rs
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА
Генерални директор: Дарко Стаменковић
011/3338-457 - kontrola.banaka@nbs.rs
СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА
Генерални директор: Ђорђе Анђелић
011/3338-213 011/3338-250 osiguranje@nbs.rs
ЦЕНТАР ЗА СУПЕРВИЗИЈУ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
Директор: Радмила Ристић
011/3338-780 - supervizija.is@nbs.rs
СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Генерални директор: Бојан Терзић
011/3338-251 - zastita.korisnika@nbs.rs
ЦЕНТАР ЗА ПОСЕБНУ КОНТРОЛУ - AML
Директор: Марко Маринковић
011/3337-623 - centar.aml@nbs.rs

Филијале

  АДРЕСА ТЕЛЕФОН ФАКС ИМЕЈЛ
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИЛИЈАЛА У БЕОГРАДУ
Директор: Сандра Пантелић
(по налогу гувернера)
Устаничка 130 011/3337-815
011/3337-810
011/3338-588 filijala.beograd@nbs.rs
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
Директор: Марко Пурић
Васе Стајића 22 021/525-442
021/4880-622
021/4880-908 filijala.ns@nbs.rs
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИЛИЈАЛА У НИШУ
Директор: Марија Кларић
Милојка Лешјанина 19 018/506-512
018/506-510
018/506-544 filijala.nis@nbs.rs
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИЛИЈАЛА У КРАГУЈЕВЦУ
Директор: Иван Пауновић
Бранка Радичевића 16а 034/506-407
034/506-405
034/506-437 filijala.kragujevac@nbs.rs
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИЛИЈАЛА У УЖИЦУ
Директор: Ивана Обућина Антонијевић
Трг партизана 8 031/592-389 031/592-350 filijala.uzice@nbs.rs
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА
Генерални директор: Ненад Рашковић
Пионирска 2 11030 Београд 011/3692-056 011/3691-265 zin@nbs.rs