Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

12.04.2010. Народна банка Србије покренула сервис на информационом систему Ројтерс

Након покретања сервиса на информационом систему Блумберг (Bloomberg), Народна банка Србије је покренула сервис и на информационом систему Ројтерс (Reuters), у намери да што ширем кругу корисника и инвеститора у земљи и иностранству учини доступним све релевантне податке о кретањима на домаћем финансијском тржишту.

На овом сервису доступни су актуелни подаци о дешавањима на том тржишту, попут података о каматним стопама Народне банке Србије, o операцијама Народне банке Србије на отвореном тржишту, o курсу динара, трговини на међубанкарском девизном тржишту, каматним стопама BEONIA и BELIBOR, основним макроекономским индикаторима и стању ликвидности у домаћем банкарском систему.

Приступ страници Народне банке Србије на информационом систему Ројтерс могућ је преко индекса NBSA (Reuters Identification Code).

 

24.02.2009. Актуелни подаци Народне банке Србије нa информационом систему Блумберг  

Народна банка Србије је, у намери да што ширем кругу корисника и инвеститора у земљи и у иностранству учини доступним све релевантне податке о најзначајнијим кретањима на домаћем финансијском тржишту, покренула нови сервис на информационом систему Bloomberg.

Ту су доступни актуелни подаци – о каматним стопама Народне банке Србије, операцијама Народне банке Србије на отвореном тржишту, курсу динара, трговини на међубанкарском девизном тржишту, каматним стопама BEONIA и BELIBOR, основним макроекономским индикаторима и о стању ликвидности у домаћем банкарском систему.

Сви корисници сервиса могу приступити страници Народне банке Србије на информационом систему Bloomberg преко тикера NBSA.