Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2017. години

2017. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
12. јануар 4,00 0
14. фебруар 4,00 0
14. март 4,00 0
11. април 4,00 0
12. мај 4,00 0
8. јун 4,00 0
10. јул 4,00 0
10. август 4,00 0
7. септембар 3,75 -25
9. октобар 3,50 -25
9. новембар 3,50 0
7. децембар 3,50 0