Услови коришћења

Коришћењем било ког дела овог сајта аутоматски прихватате следће услове коришћења:

Народна банка Србије (НБС) настоји да овим сајтом допринесе доступности јавних података и информација које су у вези са функцијама НБС и са њеним пословањем. С тим у вези, НБС настоји да сви подаци и информације које садржи овај сајт буду тачни, поуздани и ажурни. Међутим, НБС неће сносити одговорност за било коју евентуалну штету која настане као последица коришћења података и информација са овог сајта.

Подаци и информације које садржи овај сајт су:

  • опште природе и не односе се на посебне околности, нити на било које појединачно физичко или правно лице,
  • понекад упућују на податке и информације са других сајтова, на које Народна банке Србије нема никаквог утицаја и за које не сноси никакву одговорност,
  • не представљају стручне нити правне савете.

Иако су финансијски подаци и информације који су обајвљени на овом сајту добијени из поузданих извора, НБС неће сносити одговорност за евентуалну штету која настане као директна или индиректна последица одлуке која је донета или активности која је преузета на основу тих података. 

НБС не гарантује да су закони, други прописи и документа који су доступни на овом сајту идентични са званичним текстовима објављеним у „Службеном гласнику РС“, односно изворним текстовима тих докумената.

НБС настоји да могућност настанка техничких проблема и сметњи у раду сајта сведе на најмању могућу меру, међутим НБС не може гарантовати да се овакви проблеми и сметње неће појавити, нити ће сносити одговорност за евентуалну штету која у вези са тиме може да настане.

Заштита података о личности

Податке о личности које сте нам добровољно дали НБС прикупља и користи, односно обрађује, у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.

Лице за заштиту података о личности у Народној банци Србије

  • Михаило Стеванчевић, Дирекција за законодавно-правне послове
    Краља Петра 12, 11000 Београд
    и-мејл: lice.zastita-podataka@nbs.rs

© Copyright НБС

Фајлови са овог сајта се могу снимати, репродуковати, дистрибуирати и користити у комерцијалне сврхе само уз претходну писмену сагласност НБС.

НБС дозвољава постављање линкова на овај сајт – под условом да ти линкови воде директно на www.nbs.rs и да се не употребљавају за било који вид рекламирања.

НБС има ауторска права на комплетан садржај овог сајта, који укључује графичке, текстуалне, програмске и друге материјале. НБС ће та права штитити у складу са прописима којима се уређују ауторска и сродна права.

НБС упозорава да је забрањена и незаконита свака неовлашћена промена података са њеног сајта, њихово брисање или уништење, чињење недоступним или намерно изазвана штета.