Публикације и истраживања

Извештај о инфлацији


Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке...

Опширније

Годишњи извештај о стабилности финансијског система


Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године...

Опширније

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада


Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године...

Опширније

Извештај о монетарној политици


Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године уз образложење свих фактора....

Опширније

Статистички билтен


Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа...

Опширније

Последња издања

Датум:
31.01.2023.
Извор:
Народна банка Србије
Датум:
25.01.2023.
Извор:
Сектор за послове с готовином
Датум:
30.12.2022.
Извор:
Народна банка Србије
Датум:
19.12.2022.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
01.12.2022.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања