Публикације и истраживања

Извештај о инфлацији


Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке...

Опширније

Годишњи извештај о стабилности финансијског система


Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године...

Опширније

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада


Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године...

Опширније

Извештај о монетарној политици


Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године уз образложење свих фактора....

Опширније

Статистички билтен


Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа...

Опширније

Последња издања

Датум:
30.06.2022.
Извор:
Народна банка Србије
Датум:
29.06.2022.
Извор:
Сектор за финансијску стабилност
Датум:
20.06.2022.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
15.06.2022.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Датум:
08.06.2022.
Извор:
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања