Публикације и истраживања

Извештај о инфлацији


Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке...

Опширније

Годишњи извештај о стабилности финансијског система


Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године...

Опширније

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада


Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године...

Опширније

Извештај о монетарној политици


Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године уз образложење свих фактора....

Опширније

Статистички билтен


Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа...

Опширније

Последња издања

Резултати септембарске анкете о инфлационим очекивањима
Датум :
16.10.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Статистички билтен – август 2020. године
Датум :
30.09.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Извештај о динаризацији финансијског система Србије - јун 2020. године
Датум :
21.09.2020.
Извор :
Народна банка Србије
Резултати августовске анкете о инфлационим очекивањима
Датум :
17.09.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Сектор осигурања у Србији – извештај за друго тромесечје 2020. године
Датум :
09.09.2020.
Извор :
Кабинет гувернера