Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2021. години

2021. Референтна каматна стопа
(на годишњем нивоу, у %)
Промена
(у базним поенима)
14. јануар 1,00 0
11. фебруар 1,00 0
11. март 1,00 0
13. април 1,00 0
13. мај 1,00 0
10. јун 1,00 0
8. јул 1,00 0
12. август 1,00 0
9. септембар 1,00 0
7. октобар 1,00 0
9. новембар 1,00 0
9. децембар 1,00 0