Осигурање

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.

Новости и саопштења

Одржавање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2020. године
Датум :
05.10.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Сектор осигурања у Србији – извештај за друго тромесечје 2020. године
Датум :
09.09.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Коначна листа кандидата који су положили стручни/додатни испит за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у ванредном јулском испитном року 2020. године
Датум :
18.08.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2020. године
Датум :
20.07.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Коначна листа кандидата који су положили стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2020. године
Датум :
10.07.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања