Зборник радова

Са жељом да област свог научноистраживачког рада учини доступнијом широј јавности, али и да допринесе дискусији у оквиру академске и шире заједнице, Народна банка Србије објављује Зборник радова. У Зборнику радова Народне банке Србије објављују се претежно радови запослених који се баве узрочно-последичним односима у економији, факторима који утичу на кључне макроекономске показатеље, али и бројним другим темама значајним за функционисање централне банке и финансијског система у целини.

 

zbornik_radova