Финансијска стабилност

У складу с чл. 3. и 4. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др.закон, 44/2010, 76/2012 и 106/2012, 14/2015 и 40/2015 – одлука УС и 44/2018), Народној банци Србије стављено је у надлежност да, не доводећи у питање остваривање свог основног циља, доприноси очувању и јачању финансијског система Републике Србије, као и да утврђује и спроводи активности и мере с тим у вези.

Под финансијском стабилношћу Народна банка Србије подразумева да финансијски систем – финансијски посредници, финансијска тржишта и финансијска инфраструктура – омогућава не само ефикасну алокацију финансијских ресурса и остварење кључних макроекономских функцијa у нормалним условима, већ и у условима финансијске неравнотеже или потреса у домаћем и међународном окружењу.

У условима финансијске стабилности, економски актери имају поверење у банкарски систем и остварују приступ финансијским услугама као што су извршење плаћања, кредитирање, улагање депозита и заштита од ризика.

Јачина финансијске кризе указала је на потребу системског приступа регулацији финансијског сектора и супервизији, имајући у виду да су савладане три веома важне лекције: (а) развој финансијског система има далеко већи утицај на економску активност него што се то мислило раније; (б) трошкови финансијске кризе су веома високи; (в) стабилност цена није довољна за постизање финансијске стабилности.

У оквиру активности и мера финансијске стабилности, Народна банка Србије обавља редовне и свеобухватне анализе макроекономског окружења и функционисања кључних финансијских институција, тржишта и инфраструктуре; даје преглед ризика који представљају претњу стабилности финансијског система; идентификује трендове који могу повећати рањивост финансијског система; покреће дискусију поводом нових регулаторних иницијатива и њиховог потенцијалног ефекта на финансијски систем и реалну економију. Делује превентивно, али и корективно, путем прилагођавања финансијског регулаторног оквира. Такође, у случају да за тим постоји потреба, Народна банка Србије управља последицама екстерних потреса и других кризних ситуација умањујући потенцијално негативне ефекте на финансијску стабилност.  

Вести и саопштења

Агенција Fitch Ratings задржала кредитни рејтинг Србије на корак од инвестиционог, уз стабилне изгледе за његово даље повећање
Датум :
25.09.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Тромесечни преглед кретања индикатора финансијске стабилности Републике Србије
Датум :
25.09.2020.
Извор :
Сектор за финансијску стабилност
Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу
Датум :
15.09.2020.
Извор :
Сектор за финансијску стабилност
Агенција Moody's у свом годишњем извештају истиче да је кредитни профил Србије подржан снажним потенцијалом за привредни раст и фискалном консолидацијом
Датум :
03.09.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу
Датум :
16.06.2020.
Извор :
Сектор за финансијску стабилност
Усвојена Одлука o утврђивању листе системски значајних банака у Републици Србији и стопа заштитног слоја капитала за те банке
Датум :
08.05.2020.
Извор :
Сектор за финансијску стабилност
Агенција Standard and Poor’s задржала кредитни рејтинг Србије на нивоу ББ+, упркос глобалној кризи изазваној пандемијом вируса COVID-19
Датум :
02.05.2020.
Извор :
Кабинет гувернера
Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу
Датум :
17.03.2020.
Извор :
Сектор за финансијску стабилност
Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу
Датум :
18.12.2019.
Извор :
Сектор за финансијску стабилност
Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу
Датум :
17.09.2019.
Извор :
Сектор за финансијску стабилност