Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2022. години

Оквирни календар одржавања седница Извршног одбора Народне банке Србије
2022. Референтна каматна стопа
(на годишњем нивоу, у %)
Промена
(у базним поенима)
13. јануар 1,00 0
10. фебруар 1,00 0
10. март 1,00 0
7. април 1,50 +50
12. мај 2,00 +50
9. јун 2,50 +50
7. јул 2,75 +25
11. август 3,00 +25
8. септембар 3,50 +50
6. октобар 4,00 +50
10. новембар 4,50 +50
8. децембар 5,00 +50