09.10.2020.

Трендови прања новца и финансирања тероризма у чланицама Манивала током кризе изазване пандемијом вируса корона

Комитет Манивал, стручно надзорно тело Савета Европе чији је задатак процена усклађености националних система с међународним стандардима за спречавање прања новца и финансирање тероризма, процена ефикасности њихове примене и давање препорука државама чланицама ради неопходног унапређења њихових система, припремио је извештај под насловом Трендови прања новца и финансирања тероризма у чланицама Манивала током кризе изазване пандемијом вируса корона.

Наведеним извештајем обухваћене су потенцијалне претње, ризици, слабости и изазови с којима се суочавају државе чланице Манивала у време пандемије изазване вирусом корона, примери најбољих пракси и мера до којих се анализом трендова дошло, као и препоруке за поступање, а све како би се државама чланицама помогло у примени што ефикаснијег одговора на новонастале околности.

Циљ овог извештаја јесте да се чланицама Манивала и учесницима у националним системима за борбу против прања новца и финансирања тероризма – и државним институцијама, и обвезницима – пружи преглед:

  • негативних утицаја кризе на системе за борбу против прања новца и финансирања тероризма,
  • мера које су државе чланице предузеле као одговор на ове утицаје,
  • препорука које државе чланице и обвезници могу применити ради ублажавања негативних утицаја. 

За више информација, наведеном извештају можете приступити путем следећег линка:

Такође, за финансијске институције које су под надзором Народне банке Србије и друге учеснике у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма значајан је документ који је у мају објавио FATF (Financial Action Task Force), глобално стручно надзорно тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, а коме можете приступити путем следећег линка:


Центар за посебну контролу - AML