13.04.2020.

Још повољније обезбеђење ликвидности банкарском сектору – Народна банка Србије смањује динарску каматну стопу у девизним своп аукцијама

Народна банка Србије је донела одлуку да смањи каматну стопу на динаре које банке могу добити путем редовних своп аукција девиза, пратећи последње смањење основних каматних стопа за 25 бaзних поена.

За обрачун фиксних своп поена на аукцији своп куповине девиза и на аукцији своп продаје девиза користиће се следеће каматне стопе:

  • за динаре: каматна стопа на депозитне олакшице Народне банке Србије увећана за 10 базних поена; 
  • за евре: 0%.

Народна банка Србије ће и у наредном периоду наставити да пружа континуирану подршку ликвидности домаћем финансијском систему и домаћој економији у условима ширења вируса корона (COVID-19), путем редовних девизних своп аукција, али и других инструмената који јој стоје на располагању, по повољним каматним стопама.

Кабинет гувернера