Одлуке и обавештења (Јавне набавке)

Назив тендера
Tender name
Документација
Documentation
Датум објављивања
Date
ЈН 43/2/2019 - Обавезна службена униформа, Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 06. 01. 2022.
ЈН 256/2020 - Двогодишња набавка услуга обезбеђења путничких карата и смештаја Обавештење о закљученом уговору 05. 01. 2022.
ЈН 157/2019 - фолијe за регистарске таблице, Партија 2 Обавештење о закљученом уговору 26. 11. 2021.
ЈН 78/2019 - канцеларијски материјал, Наруџбеница 7 Обавештење о закљученом уговору 23. 11. 2021.
ЈН 42/2019 - потрошни технички материјал, Наруџбеница 3 за Партију 3 Обавештење о закљученом уговору 21. 09. 2021.
ЈН 157/2019 - фолије за регистарске таблице,  Партијa 2 Обавештење о закљученом уговору 10. 09. 2021.
ЈН 42/2019 - потрошни технички материјал, Наруџбеница 3 за Партију 1 Обавештење о закљученом уговору 07. 09. 2021.
ЈН 42/2019 - електротехнички материјал Одлука о издавању Наруџбенице 3 19. 08. 2021.
ЈН 98/2020 - обојени метали и челик, Наруџбеница бр. 3 Обавештење о закљученом уговору 11. 08. 2021.
ЈН 78/2019 – канцеларијски материјал, Наруџбеница бр.6 Обавештење о закљученом уговору 04. 08. 2021.
ЈН 42/2019 - Потрошни технички материјал, Партија 6, Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 04. 08. 2021.
ЈН 42/2019 - Потрошни технички материјал, Партија 2, Наруџбеница 3 Обавештење о закљученом уговору 27. 07. 2021.
ЈН 95/2020 - Кутије за посебне кованице, Наруџбеница бр.5 Обавештење о закљученом уговору 16. 07. 2021.
ЈН 78/2019 - Канцеларијски материјал, Наруџбеница бр.5 Обавештење о закљученом уговору 15. 07. 2021.
ЈН 191/2020 - сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања уређаја Lasertec Обавештење о обустави поступка 05. 07. 2021.
ЈН 97/2020 - Кутије за одличја и пригодне кованице - Наруџбеница 12 Обавештење о закљученом уговору 30. 06. 2021.
ЈН 191/2020 - сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања уређаја Lasertec Одлука о обустави поступка 24. 06. 2021.
ЈН 97/2020 - Кутије за одличја и пригодне кованице - Наруџбеница 11 Обавештење о закљученом уговору 02. 06. 2021.
ЈН 268/2019 - санације и адаптације Обавештење о обустави поступка 31. 05. 2021.
ЈН 268/2019 - санације и адаптације Обавештење о закљученом уговору 31. 05. 2021.
ЈН 97/2020 - Кутије за одличја и пригодне кованице - Наруџбеница 10 Обавештење о закљученом уговору 28. 05. 2021.
ЈН 97/2020 - Кутије за одличја и пригодне кованице - Наруџбеница 9 Обавештење о закљученом уговору 25. 05. 2021.
ЈН 268/2019 - Санације и адаптације Одлука о обустави поступка 19. 05. 2021.
ЈН 78/2019 – Канцеларијски материјал, Наруџбеница бр.4 Обавештење о закљученом уговору 07. 05. 2021.
ЈН 105/2018 – Обавезна службена униформа, Партија 7 - Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 12. 04. 2021.
ЈН 105/2018 – Обавезна службена униформа, Партија 3 - Наруџбеница 3 Обавештење о закљученом уговору 12. 04. 2021.
ЈН 155/2019 - Алуминијумски бланкети за регистарске таблице Обавештење о закљученом уговору 07. 04. 2021.
ЈН 256/2020 - Двогодишња набавка услуга обезбеђења путничких карата и смештаја Обавештење о закљученом уговору 05. 04. 2021.
ЈН 78/2020 - Канцеларијски материјал, Наруџбеница бр. 3 Обавештење о закљученом уговору 30. 03. 2021.
ЈН 42/2019 - Потрошни технички материјал, Партија 2, Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 25. 03. 2021.
ЈН 98/2020 - Обојени метали и челик - Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 17. 03. 2021.
ЈН 97/2020 - Кутије за одличја и пригодне кованице - Наруџбеница 8 Обавештење о закљученом уговору 12. 03. 2021.
ЈН 42/2019 - Потрошни технички материјал, Партија 1, Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 12. 03. 2021.
ЈН 42/2019 (на основу закљученог оквирног споразума за Партију 1) Одлука о издавању наруџбенице 2 03. 03. 2021.
ЈН 97/2020 - Кутије за одличја и пригодне кованице - Наруџбеница 7 Обавештење о закљученом уговору 25. 02. 2021.
ЈН 105/2018 - Обавезна службена униформа - Наруџбеница 3, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 23. 02. 2021.
ЈН 42/2019 - Потрошни технички материјал, Партија 2, Наруџбеница 1 Обавештење о закљученом уговору 12. 02. 2021.
ЈН 105/2018 - Обавезна службена униформа - Наруџбеница 2, Партија 3 Обавештење о закљученом уговору 11. 02. 2021.
ЈН 97/2020 - Кутије за одличја и пригодне кованице - Наруџбеница 6 Обавештење о закљученом уговору 08. 02. 2021.
ЈН 95/2020 - Кутије за посебне кованице, Наруџбеница бр. 4 Обавештење о закљученом уговору 02. 02. 2021.
ЈН 105/2018 - Обавезна службена униформа, Партија 1 – Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 01. 02. 2021.
ЈН 42/2019 – Потрошни технички материјал, Партија 3 – Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 27. 01. 2021.
ЈН 478/2017 – Радови на текућем одржавању објеката Народне банке Србије Обавештење о закљученом уговору 27. 01. 2021.
ЈН 306/2020 - Одржавање Централног система за надзор и управљање (ЦСНУ) Обавештење о закљученом уговору 21. 01. 2021.
ЈН 97/2020 - Кутије за одличја и пригодне кованице - Наруџбеница 5 Обавештење о закљученом уговору 18. 01. 2021.
ЈН 97/2020 - Кутије за одличја и пригодне кованице - Наруџбеница 4 Обавештење о закљученом уговору 30. 12. 2020.
ЈН 157/2019 - Фолијe за регистарске таблице, Партија 2 Обавештење о закљученом уговору 25. 12. 2020.
Претходна обавештења - 2019. Инфраструктурна опрема за ДР локацију
Сервери за потребе НБС
Хардверски уређаји за балансирање оптерећења учесника у систему за IPS - load balanser
Потрошни технички материјал
Канцеларијски материјал
Ласерски систем
Машина за наливање ваљака за потребе машина за дубоку штампу
Обојени метали и челик
Материјал за израду војних медаља
Потрошни материјал за производњу ИД докумената
Алуминијумски бланкети за регистарске таблице
Анода за галванизацију
Фолије за регистарске таблице
Хидраулична преса за отискивање алата
Потрошни материјал за машину HP Indigo
ОВД фолија за акцизе
Аутоматска линија за дораду акцизних маркица
Плоче за ламинацију
Заштићени папир за акцизне маркице
Плоче за офсет са влажењем
Свилене траке за ордење
Ронделе
Претплата за постојеће лиценце Vmware
Успостављање Alliance Remote Gateway конекције на SWIFT мрежу
Одржавање виртуелне инфраструктуре
Одржавање софтвера за мониторинг информационо-комуникационе инфраструктуре и сервиса Народне банке Србије (NOC)
Одржавање софтвера за управљање рањивостима и ризицима (Qradar Vulnerability and Risk Management) (SOC - 2017/2018 )
Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања машина Heidelberg
Реконструкција зграде Маркетинга
Реконструкција Одељења за обраду ваљака
14. 02. 2019.
Претходна обавештења - 2020. Угоститељски намештај
Теписи и тепих стазе
Замена и уградња текстилних подних облога
Набавка и уградња подних облога и отирача
21. 02. 2020.
Претходна обавештења - 2020. Аутоматска линија за дораду акцизних маркица 07. 02. 2020.
Претходна обавештења - 2020. Аутоматски систем за обраду новчаница 05. 02. 2020.
Претходна обавештења - 2020. Лабораторијски вишеспектрални имиџ систем високе резолуције за испитивање и експертизу новчаница, личних докумената и вредносница
Уређај за бушење и савијање плоча
Машина за припрему боје
Машина за ослојавање ваљака за дубоку штампу
Кутије за посебне кованице
Кутије за одличја и пригодне кованице
Обојени метали и челик
Машина за бројање и паковање кованица у ролне
Контролне маркице за обележавање спољњег паковања лека и ветеринарског лека
Контролне маркице за обележавање кафе
Репроматеријал за пасоше
ОВД фолија за акцизне маркице
Заштићени папир са воденим знаком Република Србија
Модул за ласерску перфорацију са могућношћу геометријски неправилне перфорације пасоша са припадајућим софтвером
Машина за уградњу бесконтактног чипа и антене
Плоче за ламинацију
ПВЦ фолијe за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца - Топчидер
Машина за персонализцију картица
Машина за паковање картица
Систем за припрему података за персонализацију
Машина за визуелну инспекцију картица
Оштрење и репарација алата
Реконструкција магацина
27. 01. 2020.