Тендери/Tenders

Јавне набавке / Public Procurement

Позиви и конкурсна документацијa / Invitations and documentation

Одлуке и обавештења / Decisions and notifications

Јавне набавке мале вредности / Low-Value Public Procurement

Позиви и конкурсна документацијa / Invitations and documentation

Одлуке и обавештења / Decisions and notifications

Остало

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује / Procurements exempt from the Public Procurement Law

Набавке чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 1.000.000,00 динара / Procurement whose total estimated value at annual level is below 1.000.000,00 dinars

Остало / Other