Тендери – Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission

Набавка чија је укупна вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу мања од 1.000.000,00 динара
Р 168/2023 – материјал за израду карика за оптицајни новац

Позив
Прилог 1 - Подаци релевантни
Прилог 2 - Техничка спецификација
Прилог 3 - Образац понуде
Прилог 4 - Упутство за шифровање документа програмом 7zip
Обавештење о продужењу рока
Измењен прилог 1 - Релевантни подаци
30. новембар 2023.
до 11.00 часова