Тендери – Јавне набавке мале вредности (ЈНМВ)

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission
ЈНМВ 133/2020 - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме Ruhlamat
LVPP 133/2020 - Servicing and spare parts for the maintenance of Ruhlamat machines
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Tender documents
Invitation to bid
Табела у xlsx формат
Питања и одговори
Обавештење о продужењу рока
Questions and answers
Notice on the extension of bid submission term
Питања и одговори 2
Обавештење о продужењу рока 2
Questions and answers 2
Notice on the extension of bid submission term 2
Обавештење комисије 3
Обавештење о продужењу рока 3
Notification of the commission 3
Notice on the extension of bid submission term 3
Измењена техничка спецификација
Питање и одговор 3
Измењен образац понуде
Измењени модел уговора
Обавештење о продужењу рока 4
Answer and notification of the Committee
Аmended bid template
Аmended Model Contract
Notice on the extension of bid submission term 4
Обавештење о продужењу рока 5
Notice on the extension of bid submission term 5
Обавештење о продужењу рока 6
Notice on the extension of bid submission term 6
Обавештење о продужењу рока 7
Notice on the extension of bid submission term 7
Обавештење о продужењу рока 8
Notice on the extension of bid submission term 8
11. 03. 2021. до 10.00 h