Тендери – Јавне набавке (ЈН)

Назив тендера
Tender Name 
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission
ЈН 191/2020 - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања уређаја Lasertec Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Обавештење о продужењу рока 1
Питања и одговори 2
Обавештење о продужењу рока 2
Питања и одговори 3
Обавештење о продужењу рока 3
Обавештење о продужењу рока 4
Питања и одговори 4
Обавештење о продужењу рока 5
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Питања и одговори 7
Обавештење о продужењу рока 6
Питања и одговори 8
Измењен модел уговора
Обавештење о продужењу рока 7
Обавештење о продужењу рока 8
Питања и одговори 9
Питања и одговори 10
Измењен модел уговора 2
15. 03. 2021. до 11.00 h
ЈН 268/2019 – Санације и адаптације Позив
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока 1
Обавештење комисије
Накнадно ће бити одређен нови рок