Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2016. години

2016. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
12. јануар 4,50 0
11. фебруар 4,25 -25
17. март 4,25 0
7. април 4,25 0
17. мај 4,25 0
9. јун 4,25 0
7. јул 4,00 -25
11. август 4,00 0
8. септембар 4,00 0
13. октобар 4,00 0
10. новембар 4,00 0
8. децембар 4,00 0