Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2009. години

2009. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
22. јануар 16,50 -125
29. јануар 16,50 0
12. фебруар 16,50 0
2. март 16,50 0
20. март 16,50 0
6. април 15,00 -150
22. април 14,00 -100
5. мај 14,00 0
22. мај 14,00 0
8. јун 13,00 -100
25. јун 13,00 0
10. јул 12,00 -100
10. август 12,00 0
4. септембар 12,00 0
23. септембар 12,00 0
8. октобар 11,00 -100
28. октобар 11,00 0
5. новембар 10,00 -100
13. новембар 10,00 0
14. децембар 10,00 0
29. децембар 9,50 -50